Fissür örtücüler

Süt ve sürekli azı dişlerin çiğneyici yüzeyleri 'tüberkül ve fissür' denilen tepecik ve çukurlardan oluşur. Fissür örtücüler süt ve sürekli azıların çiğneyici yüzeylerinde bulunan pit ve çukurcukların örtülmesi amacıyla kullanılan koruyucu bir tabakadır. Bu tabaka dişlerin pit ve fissürlerinde çürüğe neden olan bakteri plağının birikimine engel olacaktır.

Süt ve sürekli dişler ağız ortamına yeni sürdüklerinde mine tabakaları olgunlaşmalarını tamamlamamış olduğundan diş çürüğüne oldukça eğimlidirler. Bununla beraber diş fırçalama ile diş çürüğüne neden olan bakteri plağının uzaklaştırılması da pit ve fissürlerin yapısı nedeniyle bu bölgede güç olmaktadır.

Bu nedenle fissür örtücülerin, dişlerin sürmesini takiben ilk üç yıl içerisinde bir çocuk diş hekimi tarafından uygulanmaları önerilmektedir.

fissür örtücüler

Fissür örtücü uygulaması sırasında diş dokusundan herhangi bir madde uzaklaştırılmaz ve ağrısızdır. Bu nedenle diş hekimi ile ilk deneyimini yaşayan çocuk hastada tercih edilen uygulamalardan biridir.

Fissür örtücüler uygulandıktan sonra dişten uzaklaşıp uzaklaşmadığı belli aralıklarla kontrol edilmesi gerekmektedir. Kırılması ya da kopması durumunda tekrar uygulanması gerekmektedir.

Fissür örtücüler çürük riski yüksek çocuklarda, ağız bakımını yeterince yapamayan fiziksel ya da zihinsel engelli çocuklarda, radyoterapi gören onkoloji hastalarında ve kalp, kan hastalıkları gibi medikal rahatsızlığı olan çocuklarda diş çürüğünün oluşumunu engellemek amacıyla uygulanmalıdır.

Topikal florür uygulaması

Florür doğada sık bulunan bir mineraldir. İçme suyunda ve aldığımız pek çok gıdada da bulunmaktadır. Florürün diş hekimliğinde önemli bir yeri vardır ve diş macunlarında ve gargaralarda bulunmaktadır. Dişlere yararlılığı kanıtlanmış bir elementtir.

Florür ağız içerisinde yeterli miktarlarda bulunduğu zaman dişin dış yüzeyindeki mine tabakasında meydana gelen kalsiyum kaybına engel olarak diş çürümelerini engeller. Başlangıç çürük lezyonlarını henüz görünür hale gelmeden durdurmaya yardımcı olur. Diş hekimleri dişlerin yüzeyine florürü doğrudan yüksek konsantrasyonda uygulayabilirler. Bu tedaviyle uygulanan florür konsantrasyonu diş macununda mevcut olandan çok daha fazladır.

Topikal florür uygulaması değişik yöntemlerle yapılabilir. Florür; jel, vernik ya da köpük şeklinde uygulanabilir. Uygulama süresi kısadır ve işlem ağrısızdır. Çocuklarda en az altı ayda bir yeni çürük oluşumu varsa tespit edilip müdahale edilmesi, yoksa da koruyucu önlem olarak florür uygulaması önemlidir.

topikal flörür