Genel anestezi ya da sedasyon altında diş tedavileri

Genel anestezi, hastaya damar içi ilaçlar ve bayıltıcı gaz verilerek, ameliyathanede, tamamen uyku halinin sağlandığı anestezi türüdür. Sedasyon ise, sadece damar içi ilaçlar verilerek hastanın rahatlatıldığı ve işlem süresince bilincinin açık olduğu anestezi türüdür. Sedasyon sırasında hasta fiziksel uyarılara ve sözlü komutlara yanıt verebilir.

Genel anestezi ya da sedasyon altında yapılan diş tedavileri diş hekiminden çok korkan çocuklarda ileride oluşabilecek psikolojik travmaları engellemek ve istenmeyen reflekslerin önlenmesi ile diş tedavilerinin hekim tarafından sağlıklı bir şekilde yapılmasını sağlamak amacıyla tercih edilmektedir.

Özellikle diş hekimi veya diş tedavisi korkusu bulunanlarda, kooperasyon güçlüğü olan çocuklarda, zihinsel engelli hastalarda, uzun süreli işlemlerde, büyük cerrahi girişimlerde genel anestezi ve sedasyon sıklıkla tercih edilmektedir. Genel anestezi ile çocuğun yapılması gereken tüm diş tedavileri bir seansta tamamlanabilmektedir.

genel anestezi